Апартаментен хотел, офис, гаражи и подземни гаражи

Апартаментен хотел, офис, гаражи и подземни гаражи

Местоположение: гр. София, кв. Младост 1

Фаза: Технически проект

Реализация: Сградата е с Удостоверение за въвеждане в експлоатация.

Водещ проектант: архитект Румяна Виячева

Проектант: архитект Георги Виячев

Година на проектиране: 2018

Апартаментен хотел, офис, гаражи и подземни гаражи

Апартаментен хотел, офис, гаражи и подземни гаражи

Апартаментен хотел, офис, гаражи и подземни гаражи

Апартаментен хотел, офис, гаражи и подземни гаражи
error: Защитено съдържание!