Апартаментен хотел, офис, гаражи и подземни гаражи

Апартаментен хотел, офис, гаражи и подземни гаражи

Местоположение: гр. София, кв. Младост 1

Фаза: Технически проект

Реализация: Сградата е в процес на строеж.

Водещ проектант: архитект Румяна Виячева

Проектант: архитект Георги Виячев

Година на проектиране: 2018

 

 

Апартаментен хотел, офис, гаражи и подземни гаражи

Апартаментен хотел, офис, гаражи и подземни гаражи

Апартаментен хотел, офис, гаражи и подземни гаражиerror: Защитено съдържание!